Ljusservice

En modern belysningsanläggning är en stor investering och kräver regelbunden service och underhåll för att få ut bästa möjliga effekt och maximal livslängd. Man bör ha en underhållsplan som innehåller tillsyn, ljuskällebyten och rengöring av armaturerna. Det är viktigt att det löpande underhållet blir en naturlig del av arbetet i butiken. Lika väl som det ska vara rent och snyggt är det av största vikt att alla armaturer lyser och att ljuset är rätt riktat.

Svepbyte

Det bästa sättet att underhålla en belysningsanläggning är att genomföra regelbundna svepbyten av ljuskällorna. Ett svepbyte innebär att man med ett visst intervall byter ut samtliga ljuskällor vare sig de är trasiga eller ej. Ett svepbyte bör även omfatta riktning och rengöring av armaturerna. Byter man endast ut ljuskällorna efterhand och inte utför några svepbyten, kommer man aldrig få en butik som vare sig avseende ljuskvalitet eller belysningsstyrka är i nivå med sitt nyvärde. Man kan jämföra detta med att utföra service på en bil, detta gör man inte för att bilen är sönder utan för att förebygga framtida skador och haverier.

Prolight erbjuder ljusservice

Vi vet att det kan vara svårt att hinna med underhållet i butiken när det största fokuset ligger i att ta hand om kunderna. Våra utbildade ljustekniker hjälper er mer än gärna med svepbyten, ljusriktning och rengöring av armaturerna. Väljer ni dessutom ett ljusserviceavtal med oss lämnar ni servicen helt i våra händer och ni behöver inte ens fundera över underhållet.

Ljusserviceavtal

Vid ett ljusserviceavtal görs en besiktning vid första besöket som ligger till grund för den underhållningsplan som våra tekniker gör. Antal besök per år varierar beroende på vilken typ av butik du har, varje anläggning är unik och vi anpassar arbetet därefter. Vi rycker även ut med kort varsel om det skulle behövas. I avtalet ingår både lagning och byten. I vissa fall byter vi enstaka ljuskällor, ibland utförs svepbyten där vi byter samtliga ljuskällor i butiken. Rengöring av reflektorer och armaturer görs vid varje besök, dessutom kontrollerar vi att armaturerna är riktade på ett korrekt sätt. Vi lämnar butiken utan ett spår, förutom ett fräscht och säljande ljus!